Publicatieplicht Anbi

Naam               Oranjestichting Nijmegen

RSIN                814356540        

Contactgegevens        Mesdagstraat 11, 6521 MK Nijmegen

Bestuurssamenstelling:    dhr J.F. Hekking         (voorzitter)
                dhr. G.J.P. Stroucken        (secretaris)
                dhr. A.A.J.M. van Leur    (penningmeester)
                dhr. A.G. van der Laar
                mevr. R. Heymen
                dhr. M. van Eenennaam
                dhr. H. Hutting  
                
Doelstelling
De Oranjestichting Nijmegen heeft als doel het bevorderen van de Oranjegedachten en tracht dit doel te bereiken door het organiseren van herdenkingsplechtigheden en feestelijkheden voor de bevolking van Nijmegen bij gelegenheden van nationale dagen en verjaardagen en bijzondere gebeurtenissen in het Koninklijk Huis. Meer in het bijzonder het organiseren van kinderfestiviteiten op Koningsdag.   

Beleidsplan
Enige  jaren geleden is besloten om festiviteiten rondom Koninginnedag/Koningsdag te concentreren op de Goffertweide. Daarnaast worden de activiteiten op deze dag in andere wijken van Nijmegen gefaciliteerd en ondersteund. Voor de financiering hiervan is de Stichting afhankelijk van subsidies en donaties.

Beloningsbeleid;
De betrokkenheid van de bestuursleden is op basis van vrijwilligheid. Er worden aan de bestuurders geen vergoedingen versterkt.

Verslag van de activiteiten
Evenals voorgaande jaren zijn er in 2014 kinderfestiviteiten georganiseerd op Koningsdag op de Goffertweide en zijn diverse activiteiten in de wijken ondersteund.

Financiële verantwoording
De Oranjestichting Nijmegen besteedt haar inkomsten (subsidie) volledig aan haar doelstelling.
De inkomsten over het jaar 2014 (in verband met verantwoording tbv de subsidieverstrekker loopt het boekjaar van 01 augustus 2013 t/m 31 juli 2014)
bedroegen € 14.581.
Hier staan uitgaven tegenover van € 24.280
Het nadelig saldo is aangevuld uit eigen middelen.

 

HOME | EVENEMENTEN | CONTACT


Copyright © 2013. All Rights Reserved. Koudsi Consultancy Marketing, Advertising, Design, Internet, Corporate Identity and Management .