DISCLAIMER       
Privacy Statement
Het hierna volgende omvat informatie over de wijze waarop Oranje Stichting Nijmegen met uw persoonsgegevens omgaat. Oranje Stichting Nijmegen tracht uw privacy optimaal te beschermen.
■De bezoeker van deze site kan via email contact opnemen met Oranje Stichting Nijmegen ten behoeve van informatie e.d.
■De opgeslagen gegevens van een bezoeker worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit voortvloeit uit een wettelijke verplichting. Behoudens deze uitzondering zal nimmer de door de bezoeker verstrekte persoonlijke gegevens aan derden worden verstrekt.
■Ter beveiliging van de verstrekte persoonsgegevens zijn passende maatregelen door Oranje Stichting Nijmegen genomen.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Disclaimer
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin kan de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevatten en verstrekken en kunnen de website en server(s), die de site toegankelijk maken, virussen en andere schadeveroorzakende programmatuur bevatten. Oranje Stichting Nijmegen is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie in de website, noch voor het bestaan van virussen en/of andere schadeveroorzakende programmatuur ten behoeve van de website, noch voor ander schadeveroorzakend gebruik van de website. Het bezoeken van deze website wordt beheerst door Nederlands recht. Op ieder in deze website vervat aanbod en iedere door, uit of via de website met Oranje Stichting Nijmegen voortvloeiende overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Oranje Stichting Nijmegen van toepassing. Op alle diensten en/of (andere) werkzaamheden zijn toepasselijk de algemene voorwaarden van Oranje Stichting Nijmegen, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal-Gelderland onder nummer 41058354. Aan deze website zijn door middel van links websites van anderen verbonden, om aanvullende informatie te verstrekken. Oranje Stichting Nijmegen is niet verantwoordelijk voor de op deze wijze met haar website verbonden websites.

HOME | EVENEMENTEN | CONTACT


Copyright © 2013. All Rights Reserved. Koudsi Consultancy Marketing, Advertising, Design, Internet, Corporate Identity and Management .