Naar aanleiding van het in 1984 te Nijmegen gehouden Congres voor de Landelijke Oranjestichtingen, zijn er in ons archief een aantal stukken gevonden die toch wat meer verbondenheid tussen de stad Nijmegen en het Oranjehuis weergeven.


Het mag geen wonder heten, dat het jaarcongres van de Federatie van Oranjeverenigingen in 1984 in Nijmegen wordt gehouden. Nijmegen is immers in geen geval de minste Stad in die der Oranjegezinde. De banden met het vorstenhuis en de leden daarvan zijn hecht en onverbrekelijk, getuige de talrijke bijzondere contacten en bezoeken aan de stad en haar omgeving, die wij kennen uit het verdere en meer dichtbije verleden.


Sinds Nijmegen in 1591 werd ingenomen door Prins Maurits bleef onze Waalstad trouw aan het Oranjehuis. Oranjefeesten werden al gevierd in de tijd dat er nog geen Oranjeverenigingen waren opgericht. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een afkondiging van het gemeentebestuur van onze stad van 8 november 1689, waarin de burgerij wordt verzocht bij de kroning van Stadhouder Willem III tot Koning van Engeland: teeckenen van blijtschap te geven, met het aansteecken van vieren, pecktonnen, lanteernen, ende voorzeghde dagh met vreugdeteeckenen te eindigen.


Het tien maanden durende verblijf in 1786 en 1787 van Prins Willem V van Oranje-Nassau met zijn gemalin Wilhelmina, prinses van Pruisen en hun kinderen Louise, Willem Frederik (de latere koning Willem I der Nederlanden) en Frederik, op de Valkhofburcht.


Het bezoek van de statige Koningin Anna Paulowna aan Nijmegen in 1837.


De belangstelling voor de gevolgen van de watersnood in onze stad die Koning Willem III in 1862 toonde.


En bijzonder gevleid is de stad Nijmegen geweest, toen enkele prinsenkinderen op haar grondgebied werden geboren en de plechtige geboorteaangifte plaats vond in de Trèves-zaal van het fraaie Nijmeegse Stadhuis. Dit geschiede in de jaren 1972, 1974 en 1975. Nijmegen kan dus best eens Oranjestad worden genoemd, vooral ook omdat in de openbare voorzieningen er telkens tekens zijn die daarop duiden, zoals een deftige Oranjesingel, een Nassausingel, een Wilhelminasingel en een Julianaplein.

 

HOME | EVENEMENTEN | CONTACT


Copyright © 2013. All Rights Reserved. Koudsi Consultancy Marketing, Advertising, Design, Internet, Corporate Identity and Management .